Du er her: Hjem 

Jacob Almlid er tilbake som rådmann med virkning fra 28.10.16

Jacob Almlid er fra i dag fredag 28.10.16 tilbake i stillingen som rådmann med det mandat som ligger i stillingen. Kommunestyret fattet følgende vedtak i PS 72/16, 27.10.16:

  1. Kommunestyret viser til rapport fra KomRev, datert 17. oktober 2016, og konkluderer med at det ikke er grunnlag for de alvorlige beskyldninger som ble fremsatt mot rådmannen i oppsigelsesbrev fra ansatt i barnevernet. På dette grunnlag understreker kommunestyret at de har tillit til rådmannen og ber rådmannen om å tre inn i sin stilling så snart som mulig med det mandat som ligger til stillingen.
  2. Kommunestyret viser til de åpenbare utfordringer og forbedringspunkter rapporten peker på og ber rådmannen følge opp disse forholdene i samarbeid med administrasjonsutvalget og rapportere tilbake til kommunestyret.
  3. Formannskapet tar ansvar for at lederavtale med rådmannen blir etablert og implementert som en del av dialogen mellom arbeidsgiver og rådmannen.

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Verran kommune tilbyr vaksinering:

Uke 45:

Mandag 7.november kl. 15.00 – 17.00, Verran helsestasjon

Tirsdag 8. november kl. 15.00 – 17.00, Verran helsestasjon

Les mer her.

Barneverntjenesten - Kontaktinformasjon / oppgaver

Med virkning fra 17.oktober 2016 har Steinkjer kommune ansvar for barneverntjenesten i Verran kommune

Mottak av nye henvendelser / bekymringsmeldinger: 976 24 789 på dagtid (kl 09.00 - 15.00)
  Er nummeret opptatt eller ingen svarer, vil den som ringer bli oppringt så raskt som mulig.
  Det er også mulig å sende sms for å informere om hva samtalen evt. gjelder, og et ønske om å bli oppringt.

Mottak kontaktes for drøfting av bekymringer anonymt, eller ved samtykke av foreldre, for   veiledning til utfylling av bekymringsmelding, eller for å avtale om mottaksansvarlig evt skal delta i et bekymringsmøte med foreldre.
- Andre henvendelser: Ring via servicetorget på tlf 74 16 90 00.
- Etter kontortid: Politi og legevakt kan formidle kontakt.
- Barnevernvakt - lokalisert ved Steinkjer politistasjon: 
 
Tlf 489 55 599 / 404 29 138 eller 02800 // 112 (politiet)
  eller 116 111 (Alarmtelefonen for barn og unge, døgnåpen)
  Åpningstid er kun helger:
  Tilstede: Fredag kl 18.00-23.00. Lørdag kl 18.00-24.00. 
  Ellers bakvakt i helga til søndag kl 24.00 

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

Kommunereform

Logo  07417 Bestillingstransport