Du er her: Hjem 

Tilbud for kreftpasienter

Treningsgruppe og poliklinisk fysioterapi. Informasjon finner du her.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier nei til at Steinkjer og Verran får slå seg sammen fra 1.1.2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt grundige vurderinger og konkluderer med at det ikke vil være praktisk mulig for Steinkjer og Verran å slå seg sammen fra 1.1.2018. Dette først og fremst på grunn av samordning og samkjøring med statlige etater og deres datasystemer (bl.a. Kartverket ). I tillegg har fristen for å søke sammenslåing fra dette tidspunktet gått ut. Kommunene har imidlertid mulighet til sammenslåing fra 2019. KMD vil ha med dette i sitt forslag til Stortinget dersom det blir behandlet og vedtatt i kommunestyret  i begge kommuner innen 1.mars 2017.

 

Skolerute kulturskolen 2016/2017

Kulturskolen følger samme skolerute som grunnskolen inneværende skoleår.

Ingen konserter ligger inne dette halvåret og kulturskolen har derfor oppstart/ ferier/siste skoledag samtidig som skolene.

Skoleruta finner du her.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png
Kommunereform

Logo  07417 Bestillingstransport