Du er her: Hjem 
gitar

Utvidet søknadsfrist - 15. juni 2015

Verran kommunale kulturskole 2015/2016

Søknadsskjema finner du her.

Oversikt over kulturskolens tilbud finner du her.

Oppstart av reguleringsplanendring Strandvegen - Bjørkan

Verran kommune kunngjør med dette oppstart av  omregulering for del av reguleringsplanen Strandvegen-Bjørkan (Planid 1992002) jf. PBL § 12-8.

I forbindelse med avvikling av Strandvegen barnehage er det ønskelig å utvikle og klargjøre området bl.a. til tomtearealer primært for boliger. Øvrige områder ønskes det å legge til rette for formål mest mulig i samsvar med dagens bruk.

Folkemøte i Verrabotn i anledning kommunereformen.Den 26.mai 2015, klokken 1800-2000, Verrabotn Samfunnshus.

Tema: Kommunestruktur. Status for arbeidet, orientering om reformarbeidet, samt lokal prosess.

Vel møtt til et spennende og aktuelt tema/ arbeidsmøte.

For spørsmål om møtet kan Anita Ulstad kontaktes på tlf. 47294858

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport