Du er her: Hjem 

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett. For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Kartlegging av friluftsliv i Verran

Verran kommune er i ferd med å gjennomføre en kartlegging av friluftsliv i kommunen. Ulike lag, foreninger og interesseorganisasjoner er kontaktet og har gitt innspill. Innspill er også innhentet fra nøkkelpersoner i kommunen, og forslag til friluftsområder er ut fra dette beskrevet i en egen tabell og lagt inn i kart. Kommunen ønsker en best mulig kartlegging og foreløpige forslag til registreringer legges nå ut til høring for videre innspill fra alle som ønsker å medvirke i prosessen.

Sfo skilt

SFO skoleåret 2019/2020

Søknadsfrist for plass i SFO er 1. juni 2019. Søknadsskjema finner du her.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport