Du er her: Hjem 

Frist 12. august 2016

Tilbudskonkurranse maskinentreprenørtjenester

Verran kommune ønsker å inngå rammeavtale på maskinentreprenørtjenester.

Tilbud sendes/ leveres i lukket forsendelse til:

Verran kommune, Enhet samfunnsutvikling, Liavn 1, 7790 Malm. Merkes: Maskinentreprenørtjenester

Tilbudsgrunnlag og informasjon finnes på Doffin og her.

Påmeldingsfrist 8. august

Skolemåltid

Kommunestyre vedtok i juni å innføre forsøksordning med "Skolemåltid i Verranskolen". Det gjennomføres med en egenandel for kost på hhv. 190,-/mnd for 1. - 3. trinn og 230,-/mnd for 4. - 10. trinn. Ordningen skal evalueres våren 2017.

Søknadsfrist 1. november 2016

Turskiltprosjektet

Turskiltprosjektet - det skal merkes i hele Trøndelag er en tilskuddsordning for skilting og gradering av lokale turløyper i Trøndelag. Lag, organisasjoner og kommuner kan søke støtte til skilt og informasjonstavler, etter ny mal jfr. www.merkehandboka.no og ny manual. Det forutsettes et bredt samarbeid mellom kommuner, reiselivet og frivilligheten. 

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png
Kommunereform

Logo  07417 Bestillingstransport