Du er her: Hjem 

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2015

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2015.

Søknadsfrister
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2015.

Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

Fra 1. juli 2015 kan du bygge mer på din egen eiendom uten å søke

Nye byggeregler

1. juli 2015 trer nye byggesaksregler i kraft. Målet er at det skal bli enklere, billigere og raskere for deg å bygge på din egen tomt.

Du har selv ansvaret for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Kjernejournal_100x114

Innbyggere i Verran får kjernejournal

15. august vil ca. 400 000 innbyggere i tilsammen 59 kommuner i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal få sin kjernejournal.

Fv17

INVEST

Logo  07417 Bestillingstransport