Du er her: Hjem 

Anbud vintervedlikehold Malm

Verran kommune ønsker tilbud på rammeavtale for levering maskinentreprenørtjenester i forbindelse med brøyting og strøing. Ved ønske om befaring bes ta kontakt med Kåre Ove Olsen før 26.6.2015.

Åpen anbudsprosedyre vil bli fulgt , og prinsippet om "den økonomisk mest fordelaktig tilbud" vil ligge til grunn for utvelgelsen.

Frist for innlevering av tilbud: Fredag 3.7.2015

 

Anbudsåpning vil være lukket. Åpningen foretas av minst 2 representanter fra oppdragsgiver. Tilbudet sendes/leveres i lukket konvolutt til

Verran kommune v/ Leder Kåre Ove Olsen, Liaveien 1, 7790 Malm. Konvolutten/tilbudet skal merkes: "Brøyting/strøing 2015

For sendt innkomne tilbud vil bli avvist.

Avtalens varighet: 01.10.2015 – 30.04.2019 med opsjon på 1 års forlengelse.

Oppstart av arbeid med terassen over hovedinngangen på Helsetunet

Den 15 .juni 2015 starter bygging av den nye terrassen på Verran Helsetun.Hovedinngangen som benyttes per i dag blir avsperret og sikret i byggeperioden. I denne perioden og mens arbeidet pågår, må alle besøkende og ansatte benytte inngangen til helsestasjonen som hovedinngang. Byggeperioden har en varighet på ca to uker.

Fosdalen Industrier A/S har ansvaret for prosjektet, og å følge opp sikkerheten knyttet til dette.

  • Hovedinngangen der byggingen pågår vi være avsperret og sikret, men vil være operativt ved eventuell evakuering.
  • Det er viktig nå at alle benytter parkeringsplassen på nordsiden av bygget, mens prosjektet pågår.

Fra 1. juli 2015 kan du bygge mer på din egen eiendom uten å søke

Nye byggeregler

1. juli 2015 trer nye byggesaksregler i kraft. Målet er at det skal bli enklere, billigere og raskere for deg å bygge på din egen tomt.

Du har selv ansvaret for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport