Du er her: Hjem 

Kulturprisen 2017 - Frist for kandidatforslag 26.6.17

Verran kommune sin kulturpris for 2017

Frist for innsending av forslag på kandidater til kulturprisen er 26. juni 2017. Forslag sendes skriftlig, med begrunnelse av kandidatforslag, til Verran kommune.

Kulturprisen ble opprettet med bakgrunn i å få markert den prisbeløntes særskilte arbeid for kulturlivet i Verran kommune. Prisen utdeles av ordføreren i form av et diplom, en sjekk på kr 10 000,-, blomster og en redegjørelse/begrunnelse for prismottakeren. Tildeling av kulturprisen er tillagt Formannskapet jf. delegasjonsreglementet § 3.4.

Idrettshallen ved Malm oppvekstsenter

Hallen stenges fra uke 21, 22.5.17.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport