Du er her: Hjem 

Resultatet fra rådgivende folkeavstemming om en mulig kommunesammenslåing med Snåsa og Steinkjer

Det er avgitt 1 126 stemmer i dagens folkeavstemming, tilsvarende en valgdeltagelse på 55,1 %.

Følgende resultat:

Krets

JA

%

NEI

%

Verrabotn

24

75,0 %

8

25,0 %

Verrastranda

43

52,4 %

39

47,5 %

Follafoss

125

64,4 %

69

35,6 %

Malm

515

78,7 %

140

21,3 %

Forhåndsstemmer

124

76,1 %

39

23,9 %

Samlet

831

73,8 %

295

26,2

 

Valgresultatet vil bli behandlet i Valgstyret tirsdag 24.5.2016.

Ytterligere opplysninger kan gis av rådmann Jacob Br. Almlid, telefon 911 36475.

Resultat fra rådgivende folkeavstemming om mulig grensejustering i Verrabotn

Det er avgitt 1 126 stemmer i dagens folkeavstemming, tilsvarende en valgdeltagelse på 55,1 %.

Følgende resultat:

Krets

JA

%

NEI

%

Verrabotn

28

80,0 %

7

20,0 %

Verrastranda

44

56,4 %

34

43,6 %

Follafoss

85

46,7 %

96

52,7 %

Malm

326

59,6 %

215

39,4 %

Forhåndsstemmer

86

64,7 %

47

35,3 %

Samlet

569

58,4 %

399

40,9 %

 

Valgresultatet vil bli behandlet i Valgstyret tirsdag 24.5.2016.

Ytterligere opplysninger kan gis av rådmann Jacob Br. Almlid, telefon 911 36475.

Informasjon om offisielle vegadresser i Verran kommune

Formålet med adresser og skilt er at de skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne fram til.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png
Kommunereform

Logo  07417 Bestillingstransport