Du er her: Hjem 

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er utarbeidet av avisa Kommunal Rapport og viser en rangering av alle landets kommuner ut ifra en rekke utvalgte kriterier om tjenesteyting og regnskapstall fra 2013.

Verran kommune er samlet sett rangert som nr 275. Når man splitter opp rangeringen i ulike sektorer, får man et mer variert bilde. Verran får svært god plassering innen barnevern og eldreomsorg, men får dårlig plassering innen helse, kultur og økonomi.

Hele dokumentet finner du her.

Næringsminister Monica Mæland

PÅMELDINGSFRIST 3 september 2014

Verrankonferansen 2014

Verran kommune inviterer for 9. året på rad den nasjonale Verrankonferanse onsdag 10. september 2014. Hovedtema i år er "Hvordan kan kommuner i by og omland samhandle for å sikre framtidsretta og kunnskapsdrevet nærings- og samfunnsutvikling?" I år kan du også få en utvidet konferansebillett som inkluderer en forestilling av Gruveteater - Eplene i Messehagen. Mer om teaterforestillingen , se www.gruveteater.no

Ny åpningstid ved Verran servicekontor

Som en følge av nedbemanning av 1 årsverk ved administrasjonen, vil åpningstiden ved sentralbord og servicekontor reduseres fra og med 25. august 2014.

Åpningstiden vil bli fra kl. 10 – 14 mandag - fredag.

Saksbehandlere kan nås på direktenummer utenom åpningstiden (se kontaktpersoner og enheter).

Fv17

INVEST

Logo  07417 Bestillingstransport