Du er her: Hjem 

Invitasjon til møte vedr. "Omstilling helse" den 25.november kl. 1200, på Verraparken

Kommunestyret vedtok den 13.november 2014, Verran kommune sin hovedstrategi/ målsettinger for helse og omsorgstjenesten, samt en reduksjon i antall sykeheimsplasser fra 1.januar 2015 med 12 sykeheimsplasser, og en ytterligere reduksjon fra 1.september 2015 fra 20 sykeheimsplasser, til 16 sykeheimsplasser.

I forbindelse med iverksetting av kommunestyret sitt vedtak, inviterer rådmannen brukerorganisasjoner, råd og utvalg til et møte, hvor det blir gitt informasjon om "Omstilling helse",- hvilke konsekvenser får endringene, hvilke muligheter gir endringene, hvordan vil den enkelte oppleve endringene, hva blir nytt, hvordan skal tjeneste gis framover mv.

Det legges opp til spørsmål og dialog.

Vel møtt!

Illustrasjon penger

Rådmannens forslag til Økonomiplan for planperioden 2015 - 2018 og Drifts- og investeringsbudsjett for 2015

Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2015 -18.  Første året i økonomiplanen er neste års budsjett. Før rådmannen sin innstiling til budsjettet blir endelig vedtatt av kommunestyret i desember 2013, kan det bli gjort vesentlige endringer. Rådmannen sin oppgave er imidlertid å utrede mulige tiltak og å peke på forslag til løsninger fram til politisk behandling, slik at kommunestyret har de beste forutsetninger for å beslutte og å vedta endelig budsjett- og økonomiplan. Formannskapet legger sitt forslag til budsjett og økonomiplan ut til offentlig ettersyn i perioden 4. til 18.november 2014. Endelig vedtak skjer i kommunestyremøte den 18.desember 2014.

Informasjon fra Malm Legekontor

Vi minner om at du kan bestille time eller resept på vår nettside http://www.malmlegekontor.no.

Fv17

INVEST

Logo  07417 Bestillingstransport