Du er her: Hjem 

Reguleringsvedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 vedtok Verran kommunestyre i møte den 18.12.14 reguleringsendring for del av området ved Malm skole plan ID 2003002.

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27-3 og 15, jf. Forvaltningslovens kapittel VI, påklages til departementet. Eventuelle klager må framsettes skriftlig og sendes Verran kommune, Liaveien 1, 7790 Malm innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysning må fremmes innen 3 -tre- år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Kravene må fremsettes skriftlig.

Dokumenter i saken finner du her. Øvrige dokumenter finnes i kommunens digitale planarkiv, ID 2014002.

Forebyggende enhet i Verran kommune starter ny COS-gruppe

Ny COS-gruppe starter 9. februar 2015. Samlingene er gratis.

Siste frist for påmelding er fredag 30. januar. For nærmere informasjon ta kontakt med Inger Kristine Hatlegjerde (982 53 409) eller Rakel Elise Andersson (982 53 416).

Mer informasjon finner du her.

Informasjonsmøte - Reguleringsplan for Fv 17 Østvik-Beitstadsundet/Alhusøra-Sprova

Verran kommune og Statens vegvesen inviterer til åpent informasjonsmøte vedrørende reguleringsplan Fv 17/720. Møte holdes på Verraparken, Lissalen 21. januar kl. 19.00.

Alle interesserte er velkomne!

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport