Du er her: Hjem 
Kommune_100x75

Hva er viktig for deg?

For at politikerne skal kunne ta gode beslutninger for deg og kommunen din, er det viktig at du sier hva som er viktig for deg. Svarene dine er anonyme og det tar ikke mange minuttene.

Du kan hjelpe asylsøkende barn

Antall enslige mindreårige asylsøkere som kommer til fylket øker. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag søker derfor etter representanter og verger til denne gruppen.

Til kommunens politikere og kommunens medarbeidere

Utredning av kommunereformen for Inn-Trøndelagskommunene (4K) – viktig at alle i kommunen som blir spurt bidrar med svar

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), i samarbeid med Østlandsforskning og Telemarksforskning, har fått i oppdrag å bistå med å utrede framtidig kommunestruktur i regionen. I hovedsak skal referansealternativet («0-alternativet»), videreføring av dagens struktur, vurderes opp mot sammenslåingsalternativet for alle fire kommunene (4K).

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport