Du er her: Hjem > Artikkel

Åpent møte om ny helsereform

Kolbjørn Almlid

Før sommeren vil helseminister Bjarne Håkon Hanssen legge fram stortingsmeldinga om den såkalte samhandlingsreformen i helsevesenet. Den 22.04.09 holdt styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge RHF et foredrag i Malm der den nye helsereformen var tema.

Møtet var et åpent møte for alle som er interessert i det offentlige helsevesen, og fant sted på Allrommet ved Malm skole.

Kun et fåtall benyttet anledningen til å få tidlig informasjon om regjeringens arbeid med helsereformen.
Møtet ble arrangert av Verran senterparti, og invitasjonen kan du lese her.

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport