Du er her: Hjem 

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres.

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Eiendomsskatteliste 2018

I medhold av eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste for 2018 ut til offentlig ettersyn i Verran Servicekontor og på denne hjemmeside i tre uker fra 01.03.2018. Eiendomsskatten er på 7 promille av eiendomsskattetaksten. Etter vedtak i kommunestyret er det foretatt en kontormessig oppskriving av takstene med 10 % i 2018.

 

Skatteyter kan fremsette klage på eiendomsskattetaksten hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

 

Eventuell klage sendes skriftlig til Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm, innen 14.04.18.

 

Vedtak om forkjørsveg Sundbygdvegen

I forbindelse med anlegget fv. 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm er det bygd anleggsveg/fremtidig ny fv. 720 ved Tjuin.

Les mer her.

Illustrasjon penger

Rådmannens forslag til økonomiplan for planperioden 2018 - 2021 og budsjett for 2018

Rådmannen har lagt fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2018 - 2021.  Endelig vedtak skjer i kommunestyremøte den 14. desember 2017.

Oppstart 13.9.17

TRENINGSGRUPPE FOR KREFTPASIENTER

Utlegging til offentlig ettersyn - SalMar

Søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse NT-VN-1 på lokalitet 13958 Follafoss.

Frist for uttalelse: 5.9.17. Sendes Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm.

Hageavfall

Skal du levere hageavfall bringes dette til Tjuin

Se skilting for HAGEAVFALL.

Trivselreiser høsten 2017

Påmeldingene til årets Trivselsreiser er godt i gang.  Til høsten kan man velge mellom to forskjellige avganger og to forskjellige bosteder.  Reisene går til Kypros.

4 sykepleiere, innleid fra Steinkjer Kommune, blir reisefølge under turene – 2 på hver tur.

Les mer her eller på www.vitalreiser.no

Årsregnskap 2016

Årsregnskap for 2016 finner du her.