Du er her: Hjem 

Utlegging til offentlig ettersyn - SalMar

Søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse NT-VN-1 på lokalitet 13958 Follafoss.

Frist for uttalelse: 5.9.17. Sendes Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm.

Høring av redegjørelse og søknader fra MM Karton FollaCell AS

Kunngjøringstekst finner du her.

Frist for evt. uttalelser til søknaden fra FollaCell er 1. september 2017. Høringsuttalelser sendes til Miljødirektoratet, PB 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Hageavfall

Skal du levere hageavfall bringes dette til Tjuin

Se skilting for HAGEAVFALL.

Trivselreiser høsten 2017

Påmeldingene til årets Trivselsreiser er godt i gang.  Til høsten kan man velge mellom to forskjellige avganger og to forskjellige bosteder.  Reisene går til Kypros.

4 sykepleiere, innleid fra Steinkjer Kommune, blir reisefølge under turene – 2 på hver tur.

Les mer her eller på www.vitalreiser.no

Årsregnskap 2016

Årsregnskap for 2016 finner du her.

Facebooklogo

Lik oss på Facebook!

Verran kommunes facebookside brukes av stadig flere! Gå inn på linken under, trykk "LIKER" på siden og bli oppdatert på hva som skjer...

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2017-2019 og årsbudsjett 2017

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2017-19 og årsbudsjett for 2017  med tilhørende gebyrer og betalingssatser er utlagt til offentlig ettersyn fra 30.11. – 14.12.16.

Eventuelle merknader kan sendes til Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm eller postkasse@verran.kommune.no innen 14.12.16.

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord-Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.

Illustrasjon penger

Rådmannens forslag til økonomiplan for planperioden 2017 - 2019 og budsjett for 2017

Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2017 -19.  Første året i økonomiplanen er neste års budsjett. Rådmannen sin oppgave er å utrede mulige tiltak og å peke på forslag til løsninger fram til politisk behandling, slik at kommunestyret har de beste forutsetninger for å beslutte og å vedta endelig budsjett- og økonomiplan. Endelig vedtak skjer i kommunestyremøte den 15. desember 2016.