Du er her: Hjem 
Illustrasjon penger

Rådmannens forslag til økonomiplan for planperioden 2018 - 2021 og budsjett for 2018

Rådmannen har lagt fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2018 - 2021.  Endelig vedtak skjer i kommunestyremøte den 14. desember 2017.

Oppstart 13.9.17

TRENINGSGRUPPE FOR KREFTPASIENTER

Utlegging til offentlig ettersyn - SalMar

Søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse NT-VN-1 på lokalitet 13958 Follafoss.

Frist for uttalelse: 5.9.17. Sendes Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm.

Hageavfall

Skal du levere hageavfall bringes dette til Tjuin

Se skilting for HAGEAVFALL.

Trivselreiser høsten 2017

Påmeldingene til årets Trivselsreiser er godt i gang.  Til høsten kan man velge mellom to forskjellige avganger og to forskjellige bosteder.  Reisene går til Kypros.

4 sykepleiere, innleid fra Steinkjer Kommune, blir reisefølge under turene – 2 på hver tur.

Les mer her eller på www.vitalreiser.no

Årsregnskap 2016

Årsregnskap for 2016 finner du her.

Facebooklogo

Lik oss på Facebook!

Verran kommunes facebookside brukes av stadig flere! Gå inn på linken under, trykk "LIKER" på siden og bli oppdatert på hva som skjer...

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2017-2019 og årsbudsjett 2017

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2017-19 og årsbudsjett for 2017  med tilhørende gebyrer og betalingssatser er utlagt til offentlig ettersyn fra 30.11. – 14.12.16.

Eventuelle merknader kan sendes til Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm eller postkasse@verran.kommune.no innen 14.12.16.

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord-Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.