Du er her: Hjem | Tjenester | Skatteoppkrever | Arbeidsgiver/bedrift

Arbeidsgiverkontroll og veiledning

Skatteoppkreveren skal føre kontroll med at arbeidsgivere og andre som etter skattebetalingsloven har plikt til å foreta trekk, sender meldinger og foretar forskuddstrekk og utleggstrekk i samsvar med reglene og de pålegg som er gitt.

Skattetrekk

Arbeidsgiver plikter av eget tiltak å foreta forskuddstrekk i henhold til skattekortet og reglene i skattebetalingslovens kapittel 5.

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveren skal av eget tiltak beregne arbeidsgiveravgift etter folketrygdlovens § 23-2 for hver oppgjørsperiode, gi oppgave over beregningen til vedkommende skatteoppkrever og innbetale avgiften til de tider som er fastsatt i skattebetalingsloven § 12 nr. 1.