Du er her: Hjem | Politikk | Politikere | Artikkel

Arbeidsmiljøutvalg

2 politikere er valgt som observatører:
Frank Christiansen
Siv Grethe Evensen
 
Medlemmer fra administrasjonen:                                               
Robert Bjørk (personalleder)      
Lisbeth Ystmark (kommunalsjef helse) 
Tone Holmvik (driftsleder institusjon)  
 
Varamedlemmer fra administrasjonen:
Lilly Haugen (personalkonsulent)
Halfdan Ludvigsen (driftsleder Folla skole)
Snorre Gundersen (kommunalsjef oppvekst)
 
Fra arbeidstakerorganisasjonene er følgende valgt:
Kåre Olsen
Frank Lindstrøm
Berit Andersen