Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Arealplan

Kommuneplanens arealdel eller arealplanen som den gjerne kalles i dagligtale, er kommunens overordna plan over all arealbruk. Arealplanen består av et plankart med tilhørende bestemmelser.

Ill plan_125x125

Kommuneplanens arealdel

Et enstemmig kommunestyre vedtok i møte 24.02.11 gjeldende kommuneplanens arealdel for Verran kommune.

Retningslinjer for private reguleringsplanforslag

Det er utarbeidet egne retningslinjer for private reguleringsplanforslag.