Du er her: Hjem | Organisasjon |

Årsregnskap 2016

Årsregnskap for 2016 finner du her.

Årsregnskap 2014

Årsregnskapet for Verran kommune 2014 finner du her.

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er utarbeidet av avisa Kommunal Rapport og viser en rangering av alle landets kommuner ut ifra en rekke utvalgte kriterier om tjenesteyting og regnskapstall fra 2013.

Verran kommune er samlet sett rangert som nr 275. Når man splitter opp rangeringen i ulike sektorer, får man et mer variert bilde. Verran får svært god plassering innen barnevern og eldreomsorg, men får dårlig plassering innen helse, kultur og økonomi.

Hele dokumentet finner du her.

Vedtatt av kommunestyret den 26.6.2014, jf. sak 49/14

Årsberetning for Verran kommune- Pliktig del

Vedtatt av kommunestyret 26.6.2014, jf. sak 50/14

Verran kommunes årsmelding for 2013

Årsregnskap for 2013

Årsregnskapet for Verran kommune 2013 finner du her.

Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 for Verran kommune finner du her.

Verran kommunes årsmelding for 2012

Verran kommunes årsmelding ble vedtatt av kommunestyret den 30.5.2013.