Badeanlegg

For å sikre brukerne av bassengbad og badstuer tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, fører Kommuneoverlegen tilsyn med slike anlegg.

Ved klager på vannkvalitet eller andre forhold ved slike anlegg, vil vi så raskt som mulig følge opp henvendelse.

I tråd med Forskrift for badeanlegg skal badeanlegg, bassengbad og badstuer legge frem melding for kommunen før et nytt anlegg tas i bruk eller ved endringer i driften. Meldingen skal inneholde en vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne av anlegget.

Det stilles spesifikke krav til badeanlegg og omkringliggende areal, sanitæranlegget, opplæring og oppsikt med personsikkerhet og instrukser til brukere. Videre finnes i forskriften spesifikke driftsbestemmelser om sirkulasjonssystem og utjevningsmuligheter, overløpsrenner, bunnavløp, desinfeksjon/vannkvalitet og prøvetakingshyppighet.