Ressursgruppe for barn og unge

Barneverntjenesten - kontaktinformasjon og oppgaver

Steinkjer kommune overtok ansvaret for barneverntjenesten i Verran fra og med 01.01.2017. Her via Steinkjer kommunes nettside finner du kontaktinformasjon og vakttelefonnummer samt hvilke oppgaver tjenesten utfører.