Du er her: Hjem | Tjenester | Helse og omsorg | Forebyggende enhet | Artikkel

Barnevernvakt - lokalisert hos politiet

Tlf. 02800 eller 112.: I helger fra fredag kl 18.00 - 23.00. Lørdag kl. 18.00 - 24.00.
Ellers bakvakt i helga, ut søndager kl. 24.00.

Alarmtelefon barn og unge: 116 111.