Du er her: Hjem > Artikkel

Bedre innsyn i kommunale saker

Ill dokumenter  Verran kommune har nylig satt i drift ny versjon av innsynsdelen av vårt saksbehandlingssystem. I denne er mulighetene for å søke opp dokumenter, møtepapirer osv forbedret. Dokumentene finner du som før ved å følge linkene "Postliste" eller "Møtepapirer" nederst på kommunens hjemmeside.

Utvidet innsyn

Verran kommune praktiserer utvidet innsyn i kommunale dokumenter ved at all inn- og utgående post som ikke inneholder taushetsbelagt informasjon, legges ut åpent slik at alle som vil kan lese dokumentene. Det er svært få kommuner som tilbyr tilsvarende muligheter for innsyn, i fylket er det kun kommunene i Indre Namdal og Verran som har valgt en slik løsning.

Utvidet innsyn på denne måten er nå praktisert i Verran i mange år, og det er innarbeidet gode rutiner for å håndtere åpne dokumenter og dokumenter som inneholder taushetsbelagt informasjon. Det er inntil 3 kontrollpunkter før dokumenter legges ut offentlig, og dermed sterk kontroll av taushetsplikten.

Om hele eller deler av dokumentet har taushetsbelagt informasjon, blir det ikke lagt ut. Det vil da framgå gjennom en henvisning til offentlighetslovens hjemmel for unntatt offentlighet.

Gode søkemuligheter

Ny versjon av innsynsdelen gir bedre muligheter for å avgrense søk etter dokumenter, på dato, avdeling, saksnummer osv. Kjenner du saksnummeret er det den enkleste nøkkelen for å lete etter saker, men det går også bra å søke på sakstittel eller lignende.

Også møtepapirer

Også møteinnkallinger, sakspapirer og protokoller for politiske utvalg har fått ny utforming med bedre søkefunksjoner.

Utgangspunktet er at alle dokumenter som går til behandling i politiske utvalg er offentlige, og legges ut. Så hender det selfølgelig også i politiske saker at innhold er taushetsbelagt, og følgelig ikke kan legges ut. I slike tilfeller kan anonymisert versjon (der taushetsbelagt informasjon er fjernet) bli lagt ut.

Klagerett

Når et dokument eller en sak unntas offentlighet, skjer det gjennom et enkeltvedtak. Et slikt vedtak kan påklages av alle som måtte ønske det, og blir da underlagt ordinær klagebehandling i kommunen og evt hos fylkesmannen.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport