Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Skogbruk og utmark | Artikkel

Ny betalingsordning på Fergelivegen

Betaling av bompenger med mobiltelefon

Bilde Fergeli I  400Det er i dag testet og satt i drift ny løsning for betaling av bompenger på Fergelivegen. Betaling skjer nå ved hjelp av mobiltelefon, og bomavgifta belastes mobilregninga.

Betalinga er den samme som tidligere, kr. 50,- for personbiler og kr. 75,- for større kjøretøyer. Du mottar kvittering på SMS og slipper å fylle ut noen lapp.

Ordningen med årskort (oblater) videreføres som før. Disse legges ut for salg fra 01.12.
Gjennom å sende ei tekstmelding med oppgitt tekst til oppgitt nummer, blir mobilregninga belastet med vegavgifta. Om du ikke har dekning på betalingspunktet gjør ikke det noe- meldinga blir sendt og belastet så snart dekning oppnås.

Bakgrunnen for etablering av ny innkrevingsordning er todelt. Først og fremst skyldes omleggingen at bomkassen har vært meget utsatt for innbrudd i det siste. I tillegg gir nyrodninga redusert tidsforbruk til administrasjon, kontroll og oppfølging.

Det er etablert en reserveløsning for de som ikke måtte ha mobiltelefon med seg. Informasjon om dette finnes ved betalingspunktet.

Fergelivegen er en privat veg eid av Verran kommune. Bompengene går til drift og vedlikehold av vegen, og satsene er godkjent av kommunestyrene i Verran og Namdalseid. Dersom inntektene er større enn utgiftene over året, settes overskuddet inn på fond for framtidig tyngre vedlikehold.