Du er her: Hjem | Idrett og kultur | Bibliotek | Artikkel

Gebyrregulativ Avdeling Malm

Bibliotekets lånereglement i Nye Steinkjer kommune 2020

Fasadebilde utvendig

Verran folkebibliotek vil være egen avdeling til Steinkjer bibliotek etter kommunesammenslåing i 2020

Lokalbiblioteket vil hete Avdeling Malm fra 1. januar 2020

Harmonisering av lånereglementet vil i hovedsak basere seg på de reglene som Hovedbiblioteket Steinkjer til enhver tid bruker

For sen innlevering av materiale vil utløse purregebyr

Etter 2 purrebrev sendes faktura

Ubetalte fakturaer blir sendt til inkasso

Låneretten inndras inntil forholdet kommer i orden

Full versjon over gebyrsatser m.m. kan fås på biblioteket

Institusjonelle lån belastes ikke med gebyr, men tapt materiale skal erstattes

Du kan miste retten til å låne hvis du ikke overholder lånereglene