Bokollektivet

spiller yatzy
Vaktrom Bokollektiv
Telefon: 982 53 468
 
Bokollektivet har åtte plasser, to er dobbeltrom med bad og dusj, fire er enkeltrom med bad. Bokollektivet har felles stue.
 
Mål for tjenesten: er å gi et godt bo- og omsorgstilbud til mennesker med ulike diagnoser. Personalgruppen i avdelingen, som består av sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter, har som felles mål å gi beboerne en god og trygg hverdag med god pleie og omsorg. Vi yter omsorg ut fra hver enkelt brukers individuelle behov.
 
Hvem får tjenesten? 
Bokollektivet er for personer med ulike diagnoser.
 
Saksgang. Hvordan får man tjenesten?
Søknad skjer skriftlig. Søknadsskjema finner du nedenfor eller ved henvendelse til Verran kommune eller Verran Helsetun. Søknaden sendes Verran kommune pleie og omsorg, Liaveien 1, 7790 Malm. Hvis det er andre som søker på vegne av deg, må du være kjent med søknaden, og ha gitt fullmakt (informert samtykke).
 
Tildeling av plasser i bokollektivet gjøres av et inntaksteam. Teamet er tverrfaglig sammensatt av lege, sykepleier og fysioterapeut. Du vil få svar på søknaden innen tre uker etter at kommunen mottok den.
 
SØKAND for plass i bokollektiv (pdf)
 
 
Hva koster det å bo i bokollektivet?
Det koster 125 kr pr. døgn (omfatter pleie og vask av klær). I tillegg betaler man 100 kr døgnet for mat (fullkost). Beboer må også selv betale for medisiner, medisinsk utstyr og inkontinensutstyr  
 
Lovgrunnlag
Bokollektiv er regulert av Kommunehelsetjenesteloven