Bratreit - bofellesskap for demente

avislesing
Vaktrom Bratreit
Telefon: 982 53 465
 
 
Bratreit bofellesskap har åtte plasser. Hver beboer har eget rom og eget bad med dusj. Bofellesskapet har felles oppholdsrom med stue og kjøkken.
 
Mål for tjenesten er å gi et godt bo- og omsorgstilbud til mennesker i kommunen med diagnose demens/Alzheimers sykdom. Personalgruppen i avdelinga, som består av sykepleiere, vernepleiere, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, aktivitør og assistenter, har som felles mål å gi beboerne en god og trygg hverdag med god pleie og omsorg. Vi yter omsorg ut fra hver enkelt brukers individuelle behov.
 
 
Hvem får tjenesten?
Bofellesskapet på Bratreit er for personer som er ferdigdiagnostisert demente.
 
 
Saksgang. Hvordan får man tjenesten?
Søknad skjer skriftlig. Søknadsskjema finner du under fanen selvbetjening eller ved henvendelse til Verran kommune eller Verran Helsetun. Søknaden sendes Verran kommune pleie og omsorg, Liaveien 1, 7790 Malm. Hvis det er andre som søker på vegne av deg, må du være kjent med søknaden, og ha gitt fullmakt (informert samtykke).
 
Tildeling av plasser i bofellesskapet på Bratreit gjøres av samhandlingskontoret. Du vil få svar på søknaden innen tre uker etter at kommunen mottok den.
 
Hva koster tjenesten?
Se betalingssatser under åpen omsorg. Beboer må også betale medisiner, annet medisinsk utstyr og inkontinensutstyr sjøl.
 
Man kan søke om bostøtte.