Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Byggesak | Artikkel

Byggesaksbehandling

Hammer. Foto: Hanne StrypetHar du byggeplaner på eiendommen din? Her finner du en innføring i byggesaksreglene og veiledning ved søknad.

Tiltak som verken krever melding eller tillatelse

For enkelte mindre tiltak kreves verken søknad eller melding. En forutsetning er da at tiltakene ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene. Slike mindre tiltak er unntatt fra saksbehandling og kontroll, men øvrige regler i plan og bygningsloven, teknisk forskrift mv. skal følges. For nærmere oversikt over hvilke tiltak som verken krever søknad eller melding, se byggesaksforskriften kap 4.

Ta kontakt med kommunen om du er usikker på om tiltaket kommer inn under denne kategorien.

Søknadspliktige tiltak

Søknadspliktige tiltak deles nå i to kategorier:

  1. Søknader der det ikke kreves ansvarlig søker (ansvarlig foretak)
  2. Søknader der det kreves ansvarlig søker (ansvarlig foretak

Den første omfatter enkle tiltak, eksempelvis garasjer inntil 70 m2, enkelte typer påbygg osv. (tidligere meldingssaker).I tillegg omfattes landbruksbygg inntil 1000 m2.

Nr 2 er de vanlige byggesakene, oppføring av hele bygg, våtrom osv.

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte parter og organer (to-trinns behandling). Forhåndskonferansen kan kreves av tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene.
For avtale om forhåndskonferanse ta kontakt med kommunens byggesaksbehandler på tlf. 930 17 240.

Søknad om godkjenning av foretak/ansvarsrett

Det kreves faglige kvalifikasjoner jfr. forskrift til plan- og bygningsloven om foretak for ansvarsrett. Godkjenning av foretak skjer ved sentral godkjenning eller lokal godkjenning. Søknad om sentral godkjenning fremmes for Statens bygningstekniske etat, mens søknad om lokal godkjenning fremmes for kommunen. Dersom foretaket ikke har sentral godkjenning, må det søkes om lokal godkjenning i hvert enkelt tilfelle. Søknadsskjema for lokal godkjenning finnes under menyvalget "Skjema Plan og utvikling", men kan også hentes på Verran servicekontor.