Transport av bagasje og utstyr til egen hytte, nasjonal forskrift § 5c

Dispensasjon for transport av bagasje og utstyr til egen hytte kan gis når hytta ligger mer enn 2 km fra brøyta veg og det ikke finnes leiekjøringsmulighet.

Kommunestyret har i retningslinjer for motorferdsel i Verran kommune, vedtatt 25.11.2010, fastsatt følgende:

"Dispensasjoner etter § 5c fordrer bruk av slede og et transportbehov (vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter § 5c gis for maks 5 turer tur/retur per vintersesong og hytte. Det skal føres kjøreseddel som medfølger dispensasjonen".