Andre særlige transportbehov, nasjonal forskrift § 6

Dispensasjon etter denne paragraf gjelder andre særlige nytteformål som ikke dekkes av ovenstående.