Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Plansak | Artikkel

Delings- og byggesaker

Hammer. Foto: Hanne Strypet
Hammer. Foto: Hanne Strypet
Plan- og utviklingsavdelingen behandler delings- og byggesaker i kommunen. Når eiendommer skal deles opp i flere enheter, fordrer dette godkjenning iht. plan- og bygningslovens bestemmelser. Det samme gjelder ved oppføring av nye bygninger, tilbygg, planering mv.
 
Regler for hvilke byggetiltak som er søknadspliktige, meldepliktige og ikke meldepliktige finnes hos Statens bygningstekniske etat, www.be.no. Ta gjerne kontakt om du er usikker på om planlagt tiltak er søknadspliktig. Både søknad og melding om tiltak fordrer at naboer varsles og at kvittering for nabovarsel følger søknaden/meldingen.
 
De ulike søknadsskjema finner du til venstre under menyvalget ”Skjema".