Døgnrytme på langtidsenheten

 

Kl. 07.00 – 07.15
Vaktskifte nattevakt til dagvakt
Kl. 07.30 – 07.45
Rapport
Kl. 07.45 – 09.00
Morgenstell
Kl. 09.00
Frokost
Kl. 11.00
Formiddagskaffe
Kl. 13.00
Middag
Kl. 14.30 – 15.00
Kl. 15.15 – 15.30
Vaktskifte dagvakt til kveldsvakt
Rapport
Kl. 16.00
Ettermiddagskaffe
Kl. 18.30
Kveldsmat
Kl. 19.30
Kveldsstell
Kl. 21.45 – 22.00
Vaktskifte kveldsvakt til nattevakt