Du er her: Hjem > Artikkel

Eiendomsskatteliste 2014

Eiendomsskatteliste for 2014 er utlagt til offentlig ettersyn.

Eventuell klage sendes skriftlig til Verran kommune, Liaveien 1, 7790 Malm innen 14.04.14.

I medhold av eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn på Verran Servicekontor i tre uker fra 01.03.14.

 

For 2014 har kommunestyret vedtatt en kontormessig oppjustering av eiendomsskattetakstene med 10 % etter lovens § 8A-4. Eiendomsskatten er satt til 7 promille av eiendomsskattetaksten for verker, bruk og næringseiendommer og til 6,5 promille for bolig- og fritidseiendommer. Den faktureres i tre terminer i året sammen med øvrige kommunale eiendomsgebyrer.

 

Det kan fremsettes klage på eiendomsskattetaksten hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

 

Eventuell klage sendes skriftlig til:

Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm

Innen 14. 04.2014.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport