Du er her: Hjem > Artikkel

Eiendomsskatteliste 2015

I medhold av eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn på Verran Servicekontor i tre uker fra 01.03.15.

For 2015 er eiendomsskatten er satt til 7 promille av eiendomsskattetaksten for verker, bruk og næringseiendommer og til 6,5 promille for bolig- og fritidseiendommer. Den faktureres i tre terminer i året sammen med øvrige kommunale eiendomsgebyrer.

Det kan fremsettes klage på eiendomsskattetaksten hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Eventuell klage sendes skriftlig til:

Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm

Innen 14. 04.2015.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport