Du er her: Hjem > Artikkel

Eiendomsskatteliste 2017

I medhold av eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i Verran Servicekontor i tre uker fra 01.03.2017. Eiendomsskatten er på 7 promille av eiendomsskattetaksten for alle eiendommer.

Skatteyter kan fremsette klage på eiendomsskattetaksten hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

 

Eventuell klage sendes skriftlig til Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm innen 14.04.2017.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport