Du er her: Hjem | Tjenester | Helse og omsorg | Enhet for omsorgstjenester

Enhet for omsorgstjenester sykehjem_føtter.jpg

Enhet for omsorgstjenester er inndelt i tre avdelinger,

Avdeling Bo og habilitering,  avdeling sykeheim og avdeling hjemmebaserte tjenester.

Driftsleder for enhet for omsorgstjenester er Lisbeth Ystmark

Tlf: 98253403

E-post: lisbeth.ystmark@verran.kommune.no


 

Hørselskontakter

Kommunens hørselskontakt formidler hørselshjelpemidler, og gir råd, opplæring og oppfølging i bruk av disse hjelpemidlene. Du kan få råd om praktisk tilrettelegging av bolig og omgivelser.

Oppstart 13.9.17

TRENINGSGRUPPE FOR KREFTPASIENTER

Kreftkoordinator Inn-Trøndelag

Kreftkoordinator for kommune-samarbeidet er nå etablert ved DMS Inn-Trøndelag. Kreftsykepleier, Siv Anita Larsen og Spesialist i onkologisk fysioterapi, May-Britt Asp innehar stillingen. De skal i samarbeid med kommunene, utvikle tjenestetilbudet for kreftpasienter.

Vi er tilgjengelige man.-tors. Mob. 96940587

Vi kan også nås på mail:

Siv.anita.larsen@steinkjer.kommune.no

May-Britt.asp@steinkjer.kommune.no

Poliklinisk fysioterapi til kreftpasienter

DMS Inn-Trøndelag ønsker å tilby kreftpasienter i Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy poliklinisk fysioterapi.

Omstilling av helsetjenestene i Verran

Kommunestyret vedtok i november 2014 enstemmig å starte en omstilling av de kommunale tjenestene. Følgende hovedmålsetninger:

  • Innrette tjenestene slik at de bidrar til at man kan bo i egen bolig eller tilrettelagt bolig lengst mulig

  • Redusere tidsforbruket til alt annet enn direkte tjenesteproduksjon hos medarbeiderne (økt ATA tid)

  • Ta i bruk ny teknologi

  • Økt fleksibilitet mht. bemanning, dvs. at medarbeiderne benyttes der behovet er størst, enten dette er i hjemmebasert omsorg eller på sykeheim

Kjernejournal_100x114

Innbyggere i Verran får kjernejournal

15. august vil ca. 400 000 innbyggere i tilsammen 59 kommuner i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal få sin kjernejournal.

Verran kommune har behov for støttekontakter

Verran kommune trenger flere støttekontakter i alle aldersgrupper!

Støttekontakt- tjenestens oppgaver er å delta sammen med den man er støttekontakt for på ulike kultur- og fritidsaktiviteter som denne selv ønsker å være med på.