Enheter og ansatte - Enhet for omsorgstjenester
Etternavn, fornavn Tittel Telefon

Enhet for omsorgstjenester

Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253447
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253450
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253410
Follafoss omsorgsboliger Personaltelefon 98253461
Hjemmehjelp Personaltelefon 98253418
Hjemmetjenesten Personaltelefon 98253462
Vaktrom Korttidsenhet Personaltelefon 98253464
Vaktrom Psykisk Helse Personaltelefon 98253449
Vaktrom hjemmetjenesten Personaltelefon 98253455
Vaktrom hjemmetjenesten Personaltelefon 98253459
Vakttelefon Sandbakken Vakttelefon 98244063
Vakttelefon hjemmetjenesten Vakttelefon 98253456
Vakttelefon hjemmetjenesten Vakttelefon 98253460
Almlid, Gunhild Sykepleier
Aune, Kjersti Åkervik Vernepleier 98244091
Bjørk, Robert Assistent
Bratreit, Bjørn Håkon Pleiemedarbeider
Bratreit, Vaktrom 98253465
Bratting, Ann Toril Sykepleier
Bye, Kristin Hjelpepleier
Bye, Trude Ruskoordinator 47693662
Didriksen, Anita Sykepleier
Edvardsen, Lena Spesialhjelpepleier
Fines, Turid Sykepleier
Folden, Gunn Eva Spesialsykepleier 91748664
Haug, Bente Vernepleier
Landsem, Bente Hafell Sykepleier
Larsen, Elisabeth Spesialsykepleier
Malmo, Bjørg Kristin Spesialhjelpepleier
Olsen, Tone Mette Fagarbeider
Opdahl, Iren Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester 98253464
PU, Bolig PU Personaltelefon 98253446
Rundhaug, Bjørg Johanne Sykepleier
Rundhaug, Gunn Sykepleier
Sagnes, Tove Avdelingsleder sykeheim 98253468
Skevik, Mette Vangstad Sykepleier
Skevik, Sissel Kreftsykepleier 98253458
Sprauten, Mona Hjelpepleier 98244064
Sykeheim, Vaktrom 98253467
Tessem, Kirsti Fagkonsulent 98253440
Tverås, Hilde Koordinator Dagtilbud
Visth, Bjørg Hjelpepleier, natt
Voldseth, Lene Sykepleier
Ystmark, Lisbeth Driftsleder 98253403
Årbogen, Tone Sykepleier