Enheter og ansatte - Helse og omsorg
Etternavn, fornavn Tittel Telefon
Bratreit, Vaktrom 98253465
Sykeheim, Vaktrom 98253467
Bjørk, Robert Assistent
Opdahl, Iren Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester 98253464
Ystmark, Lisbeth Driftsleder 98253403
Saursaunet, Ina Ergoterapeut - i permisjon 98253431
Olsen, Tone Mette Fagarbeider
Jonsdottir, Erla Valdis Fysioterapeut 47976357
Olderen, Kristian Fysioterapeut 98253442
Rømo, Ria Fysioterapeut 98253443
Reinås, Aldis Helsesøster 98253471
Hauge, Anne Helsesøster 98244058
Bye, Kristin Hjelpepleier
Sprauten, Mona Hjelpepleier 98244064
Visth, Bjørg Hjelpepleier, natt
Sagen, Tanja Jordmor 98253472
Sæther, Carl Andrew Kommunelege
Skjellegrind, Håvard Kommunelege
Hermstad, Jan Kommunelege
Tverås, Hilde Koordinator Dagtilbud
Skevik, Sissel Kreftsykepleier 98253458
PU, Bolig PU Personaltelefon 98253446
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253447
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253450
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253410
Follafoss omsorgsboliger Personaltelefon 98253461
Hjemmehjelp Personaltelefon 98253418
Hjemmetjenesten Personaltelefon 98253462
Vaktrom Korttidsenhet Personaltelefon 98253464
Vaktrom Psykisk Helse Personaltelefon 98253449
Vaktrom hjemmetjenesten Personaltelefon 98253455
Vaktrom hjemmetjenesten Personaltelefon 98253459
Bratreit, Bjørn Håkon Pleiemedarbeider
Legekontor Sentralbord 74157500/40002350
Malmo, Bjørg Kristin Spesialhjelpepleier
Edvardsen, Lena Spesialhjelpepleier
Larsen, Elisabeth Spesialsykepleier
Folden, Gunn Eva Spesialsykepleier 91748664
Didriksen, Anita Sykepleier
Bratting, Ann Toril Sykepleier
Landsem, Bente Hafell Sykepleier
Rundhaug, Bjørg Johanne Sykepleier
Rundhaug, Gunn Sykepleier
Skevik, Mette Vangstad Sykepleier
Årbogen, Tone Sykepleier
Fines, Turid Sykepleier
Vakttelefon Sandbakken Vakttelefon 98244063
Vakttelefon hjemmetjenesten Vakttelefon 98253456
Vakttelefon hjemmetjenesten Vakttelefon 98253460
Haug, Bente Vernepleier