Ervervsmessig transport med snøscooter

Dette er de såkalte leiekjøringsløyvene. I Verran kommune er det per i dag 11 gyldige løyver for ervervsmessig kjøring. Tilsammen dekker disse hele kommunen, med unntak av områdene Verrastranda og Ormseten. Følgende har løyve til ervervsmessig transport med snøscooter i Verran kommune:

 

Område Navn Tlf Mobil
FERGELI Ivar M. Vanebo (2 løyver) 74 14 91 70 413 39 305
RESSEMFJELLET Ståle Lyng   913 62 764
HOLDEN John Oskar Brattsti (2 løyver)   924 64 216
KJÅPPÅN Åge Selen   476 14 442
  Per Steinar Gjetvik   980 55 776
SILDEREN Erling Silderen 74 15 22 22 975 21 190
SANDSETER Per Steinar Gjetvik   980 55 776
  Åge Selen   476 14 442
VERRABOTN Åge Ørsjødal   412 36 584

 

 For områdene Verrastranda og Ormseten er det ikke gyldig leiekjøringsløyver denne sesongen.