FAU - foreldreutvalget ved Malm oppvekstsenter

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. Dette valget ble foretatt på årsmøtet 23.mai 2017. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Vi i FAU ønsker at dere foreldre/foresatte tar kontakt med oss hvis det er saker som dere ønsker vi skal ta tak i.

FAU består av følgende medlemmer: 

Leder

Mona Jønvik Andersson tlf: 936 90 240 - mail: mona.jonvik@hotmail.com

Nestleder

Frank Davidsen tlf: 905 39 855- mail: frank73davidsen@hotmail.no 

Kasserer

Marthe Kjerkreit  tlf: 911 56 391 - mail: marthek1@hotmail.com

Medlem 

Hanne Siri Egge Langseth  tlf: 468 28 045 - mail: hslang@live.no

Medlem 

Bjørnar Hafell tlf:415 17 517 mail: hafell@gmail.com

Rektor Gisle Almlid-Larsen er også til stede som sekretær på ordinære FAU-møter.