Du er her: Hjem > Artikkel

Fergeli

Under henvisning til Landbruks- og matdepartementets brev av 4.12.2013 vedrørende praktisering av konsesjonsloven § 9, tas klagen til følge. Torbjørn Landsem gis konsesjon til erverv av gnr. 25 bnr. 2 i Verran kommune for kr. 4 600 000,-.

Ytterligere opplysninger gis av rådmann Jacob Br. Almlid.

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport