Du er her: Hjem > Artikkel

Fiber utbygging i Malmlia

Verran kommune startet høsten 2015 arbeidet med å prosjektere fase 2 og 3 i rehabilitering/nybygging av vann, avløp, overvann, veier og gatebelysning i Malmlia. I 2015 er arbeidet med tilsvarende utbygging i fase 1 (Tigerbyen) påbegynt, og denne delen av arbeidet ferdigstilles i 2 kvartal 2016.

Det er allerede etablert et samarbeid med NTE Nett om 400 V strømforsyningsanlegg til boligene i området.

For å sikre en god planlegging av arbeidet er det også oppnådd forståelse og enighet med NTE Marked om utbygging av fiber til boligene i Malmlia. NTE Marked deltar derfor i prosjekteringen av arbeidet med fase 2 og 3 i Malmlia. Dette betyr at NTE Marked nå har startet arbeidet med salg av produkter via fiber i Malmlia og Malm generelt.

Kommunen har i dette arbeidet lagt vekt på at arbeidet med vann og avløp (m.m.) kan koordineres i tid med en fiberutbygging i samme området. Arbeidet gjennomføres i 2016 og 2017. Kommunestyret har bevilget 35 mkr til arbeidet med vann, avløp, overvann og veger.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport