Vi ønsker alle som vil bosette seg i Verran hjertelig velkommen!

 Flytt hit  5  .png

Verran i Nord-Trøndelag er en kommune som er preget av vekst og optimisme. Her er det fint å bo!
Verran har nydelig natur, med lang grense til Beitstadfjorden, en fjordarm innerst i Trondheimsfjorden, og høyfjell med fantastisk turterreng både sommer og vinter bare 10-15 minutter fra fjorden. Kommunen er relativt liten, noe vi slettes ikke vurderer som negativt. Her er vi alle en del av et lokalsamfunn hvor forholdene er oversiktlige og trygge. Sammen med gode barnehager/skoler og variert fritidstilbud er dette med på å skape gode oppvekstvilkår for barn.

Kommunesenteret Malm er kommunens største tettsted, hvor 1600 av kommunens omtrent 2700 innbyggere bor. Andre tettsteder og grender er Follafoss, Sela, Verrastranda og Verrabotn. Det meste av kommunens bebyggelse ligger langs fjorden. Denne har til alle tider vært viktig for Verrans befolkning, både som en viktig kilde til mat og som transportåre. I dag går det meste av trafikken på vei, og med den planlagte utbedringen av fylkesvei 17 vil Verran bli enda mer sentralt beliggende: bare 20 minutter til fylkeshovedstaden Steinkjer med sine 20 000 innbyggere og 90 minutter til Trondheim lufthavn Værnes.

 

 

 Ingen artikler på denne siden. [no]