Du er her: Hjem | Politikk | Folkeavstemning

Resultat fra rådgivende folkeavstemming om mulig grensejustering i Verrabotn

Det er avgitt 1 126 stemmer i dagens folkeavstemming, tilsvarende en valgdeltagelse på 55,1 %.

Følgende resultat:

Krets

JA

%

NEI

%

Verrabotn

28

80,0 %

7

20,0 %

Verrastranda

44

56,4 %

34

43,6 %

Follafoss

85

46,7 %

96

52,7 %

Malm

326

59,6 %

215

39,4 %

Forhåndsstemmer

86

64,7 %

47

35,3 %

Samlet

569

58,4 %

399

40,9 %

 

Valgresultatet vil bli behandlet i Valgstyret tirsdag 24.5.2016.

Ytterligere opplysninger kan gis av rådmann Jacob Br. Almlid, telefon 911 36475.

Resultatet fra rådgivende folkeavstemming om en mulig kommunesammenslåing med Snåsa og Steinkjer

Det er avgitt 1 126 stemmer i dagens folkeavstemming, tilsvarende en valgdeltagelse på 55,1 %.

Følgende resultat:

Krets

JA

%

NEI

%

Verrabotn

24

75,0 %

8

25,0 %

Verrastranda

43

52,4 %

39

47,5 %

Follafoss

125

64,4 %

69

35,6 %

Malm

515

78,7 %

140

21,3 %

Forhåndsstemmer

124

76,1 %

39

23,9 %

Samlet

831

73,8 %

295

26,2

 

Valgresultatet vil bli behandlet i Valgstyret tirsdag 24.5.2016.

Ytterligere opplysninger kan gis av rådmann Jacob Br. Almlid, telefon 911 36475.

BREVSTEMME – RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING OM KOMMUNESAMMENSLÅING

Dersom du oppholder deg utenfor kommunen og ikke har anledning til stemme på valgdagen 23. mai eller ved forhåndsstemmegivning i perioden 2. – 20. mai d.å., kan du sende inn en brevstemme.

Dette gjør du ved å skrive ut vedlagte stemmesedler og valgkort og følge bruksanvisningen som står her. Det er to avstemninger i Verran:

  1. Ønsker du sammenslåing mellom Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner?
  2. Ønsker du at Verrabotn skilles fra Verran kommune og innlemmes i den nye kommunen for Rissa og Leksvik?

Begge stemmesedlene legges i samme stemmeseddelkonvolutt.

Brevstemme kan sendes i samme periode som forhåndsstemmegivningen (2.-20. mai). Stemmesedler som kommer inn til kommunen etter 23. mai, vil ikke bli med i opptellingen.

Kortversjon

Intensjonsavtalen

Her finner du en kortversjon av intensjonsavtalen om kommunesammenslåing.