Du er her: Hjem > Artikkel

Folketallet pr. 1.1.2009

Statistisk Sentralbyrå offentliggjorde den 19.2.09 de offisielle folketall i landet og kommunene pr. 1.1.09.

Folketallet i Verran kommune er ved årsskiftet 2.924 innbyggere. Dette er en nedgang på 24 sammenlignet med 1.1.08.

Ved kommunestyrets vedtak av driftsbudsjett for Verran kommune ble det lagt til grunn et folketall på 2.705 innbyggere pr. 1.1.09. Det faktiske innbyggertallet er dermed 219 høyere en forutsatt i budsjettet. Med grunnlag i de faktiske innbyggertall utarbeides i løpet av de kommende to uker en revidert prognose på kommunenes skatt- og rammetilskudd for 2009. Dette vil for Verran sitt vedkommende bli høyere en hva som er lagt inn i budsjettet. Rådmannen har tidligere orientert både formannskap og kommunestyre om at så snart denne oppdaterte prognose foreligger, vil det bli presentert ovenfor kommunestyret i kraft av en sak for budsjettjustering i 2009.

Kommunen har også mottatt Skattedirektoratets omregning av grunnlaget for eiendomsskatt av kraftverk i kommunene. Dette viser en økning utover det som er fastlagt i årets budsjett på kr. 300.000.- Samtidig er prognosene for verdien på kommunens salg av konsesjonskraft noe redusert som effekt av den generelle nedgang i NORPOOL pris på elkraft. Alle disse forhold vil bli presentert ovenfor kommunestyret i mars 2009.
Ytterligere kommentar kan gis av rådmann Jacob Br. Almlid på telefon 911 36475.
KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport