Follafoss industriområde

Follafoss industriområde. Foto: Steinar Johansen
Follafoss industriområde. Foto: Steinar Johansen

Dette er et industriområde med lange tradisjoner. Follafoss kraftstasjon som var begynnelsen på NTE ligger her. Den har opp gjennom tiden vært grunnlaget for industrien som har vært her.

Nå ligger Verran sin hjørnesteinsbedrift, papirmassefabrikken MM Karton FollaCell AS, her. I tilknytning til papirmasseproduksjonen har det vokst fram en mekanisk bedrift, Folla Tech AS, som vedlikeholder papirmaskiner og lignende. Et av Norges største smoltanlegg ligger også på industriområdet.

 
Beliggenhet
Follafoss ligger ca. 10 km fra Malm.
 
 
Infrastruktur
Industriområdet har dypvannskai og god tilgjengelighet fra vei.
 
 
Bedrifter
Folla Tech AS
SalMar AS
NTE, Follafoss kraftstasjon
MM Karton Follacell AS