Du er her: Hjem > Artikkel

Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan

Illustrasjon penger

Formannskapet har i dag (5.12.13) vedtatt sin innstilling mht driftsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Forslaget ligger nå ute til høring i 14 dager. Forslag til diverse gebyrer og betalingssatser ligger ute til offentlig ettersyn i samme periode.

Går for to ungdomsskoler og oppvekstsenter i Malm

Formannskapet innstiller på at det fortsatt skal være to ungdomsskoler i Verran, samtidig som det skal bygges nytt oppvekstsenter ved Malm skole. Oppvekstsenteret vil inneholde byggetrinn II for Malm skole (spesialrom, adm.lokaler, fellesrom, idrettshall) og barnehage med 6 avdelinger.

Høringsfrist og adresse

Eventuelle innspill til forslagene sendes Verran kommune, gjerne digitalt til postkasse@verran.kommune,no.

Frist for innspill er torsdag 19. desember kl 08.00.

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport