Du er her: Hjem > Artikkel

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2017-2019 og årsbudsjett 2017

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2017-19 og årsbudsjett for 2017  med tilhørende gebyrer og betalingssatser er utlagt til offentlig ettersyn fra 30.11. – 14.12.16.

Eventuelle merknader kan sendes til Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm eller postkasse@verran.kommune.no innen 14.12.16.

Formannskapet innstilling bygger på rådmannens forslag.

Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2019 PDF
Presentasjon formannskapet - forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2019 PDF
Særutskrift økonomiplan og budsjett PDF
Barnehagesats 2017 PDF
SFO 2017 PDF
Kulturskole 2017 PDF
Eiendomsskattevedtak PDF
Feiing 2017 PDF
Gebyr etter Matrikkelloven 2017 PDF
Renovasjon 2017 PDF
Slam 2017 PDF
Vann og avløp 2017 PDF
Byggesaksgebyr 2017 PDF