Du er her: Hjem | Tjenester | Skatteoppkrever | Personlig skattyter | Artikkel

Forskuddsskatt

skatt
Det er skattekontoret som fastsetter og utskriver forskuddsskatt, og det er bare skattekontoret som kan endre en utskrevet forskuddsskatt. Grunnlaget for utskrevet forskuddsskatt er angitt på skattekortet som du mottar ved hvert årsskifte. Dersom inntekt eller fradrag blir vesentlig endret i løpet av året, bør du kontakte Skatt Midt-Norge eller gå inn på www.skatteetaten.no for å endre forskuddsskatten.
 
Skatteoppkreverkontoret innkrever forskuddsskatten, og sender deg betalingskort ca. 3 uker før forfall. Forskuddsskatt forfaller til betaling i 4 like store terminer 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.
Betaler du ikke skatten ved forfall, påløper det forsinkelsesrenter. Dersom en termin av forskuddsskatten ikke blir betalt ved forfall, vil hele skatten anses som forfalt.
 
Forskuddsskatt som forfaller til betaling, mens søknad om endring er under behandling, må likevel betales. Dersom beløpet blir satt, ned vil dette bli regulert ved neste termins betaling. Bortfaller forskuddsskatten blir innbetalt beløp tilbakebetalt.