Du er her: Hjem > Artikkel

Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan lagt ut

Alkoholpolitisk handlingsplanForslag til alkoholpolitisk handlingsplan for Verran kommune legges nå ut på høring.

Planforslaget fremmes til politisk behandling i mars 2009.
Planforslaget oversendes skriftlig til samtlige bevillingsinnehavere. I tillegg sendes planen til høring i Eldres Råd og Rådet for funksjonshemmede.  

Det er ønskelig med innspill i alle forhold som er beskrevet, begrenset av Lov av 2.juni 1989 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv, med endringslov av 17.desember 2004 nr 86, samt tilhørende forskrifter.

Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan kan du lese her (PDF).

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport