Du er her: Hjem > Artikkel

Forslag til nye navn på veger og områder- offentlig ettersyn

Formannskapet har lagt forslag til nye navn på enkelte veger og områder i Verran kommune ut til offentlig ettersyn.

Høringsforslaget

Forslaget omfatter ny navnsetting av fylkesveger, private veger, veger i hyttefelt, endring av vegnavn der det er samme navn to steder i kommunen samt navnsetting av enkelte områder som ikke har hatt offisiell adresse tidligere.

Bakgrunnen for forslag til navnevedtak er innføring av matrikkelen, der det fordres at alle eiendommer i kommunen har en entydig adresse.

Formannskapets forslag til navnsetting finner du her.

Høringsfrist og kontaktperson

Eventuelle merknader til forslag til navnsetting sendes Verran kommune, Liavn 1, 7790 MALM innen 24. januar 2014.

Kontaktperson i saken er senioring. Alf P. Reitan, tlf 982 53 428, epost

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport