Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Forurensing og miljø

Bemanning på landbrukskontoret

Verran kommune har to ansatte ved landbrukskontoret. Grete Mari Sand (tlf. 98244043) har hovedansvar innen jordbruk og er på kontoret mandag, tirsdag og torsdag. Ole Edvard Silderen (tlf. 40432931) har i hovedansvar innen skog og jakt/vilt og er på kontoret mandag, tirsdag og annenhver onsdag.

Andre saker innefor landbruk blir fordelt fortløpende.

Gruvområdet1_300x199

Kommunens pålegg stadfestet av Fylkesmannen

Gruveområdet skal ryddes innen 01.01.2011

Etter klage fra firma Ing. K.Thidemann as har Fylkesmannen i Nord- Trøndelag stadfestet Verran kommunes pålegg om opprydding og innlevering av bilvrak til godkjent mottak. Endeling frist for opprydding er av Fylkesmannen fastsatt til 01.01.2011, og det er knyttet en tvangsmulkt på kr. 30.000 til fristen.
Ill Bilvrak

Bilvrak, utrangerte kjøretøy og deler

Verran kommune får med jevne mellomrom henvendelser ang. lagring av utrangerte kjøretøyer, huggerivirksomhet (bildemontering) og annen forsøpling på boligeiendommer. Kommunestyret vedtok en budsjettkommentar den 10.12.09 som peker på bilvrak som et forsøplings- og forurensningsproblem flere steder i kommunen, og at det er ønskelig å få gjort noe med denne situasjonen.
Kjempeslirekne og lupiner i Follafoss

Fremmede arter i Verrans natur

Enkelte arter hører ikke naturlig hjemme i norsk natur og anses i dag for å kunne gjøre stor skade på vårt biologiske artsmangfold. Som hageeier har man et særlig ansvar for å hindre ytterligere spredning av disse artene til naturen.