Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Forurensing og miljø | Artikkel

Forurensing og miljø

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet, og avdelingen har ansvaret for oppfølging av forurensningslovens bestemmelser. Ved melding om forsøpling, etterlatte bilvrak mv. gjennomføres befaring og det tas stilling til om pålegg skal varsles.