Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Forurensing og miljø | Artikkel

Fremmede arter i Verrans natur

Kjempeslirekne og lupiner i FollafossEnkelte arter hører ikke naturlig hjemme i norsk natur og anses i dag for å kunne gjøre stor skade på vårt biologiske artsmangfold. Som hageeier har man et særlig ansvar for å hindre ytterligere spredning av disse artene til naturen.

 

For å bedre kunnskapen om fremmede skadelige arter har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved Miljøvernavdelinga i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltningMattilsynet og Hageselskapet i Nord-Trøndelag utgitt en brosjyre for hageeiere og hageinteresserte.
Brosjyren skal gi generell informasjon om artene som utgjør en trussel, hvordan man kan bidra til å hindre ytterligere spredning og hvordan bekjempe dem.

For mer informasjon kan brosjyre hentes på servicekontoret eller lastes ned her.