Fritid

I tillegg til de enorme mulighetene som sjøen, skogen og fjellet byr på i Verran, har befolkningen tilgang til en bredt spekter av organiserte fritidsaktiviteter.Fotball
Se en oversikt over lag og foreninger her.

Friluftsliv

Idrett

Bibliotek

Verraparken kino 

Ungdomsklubb

I tillegg har Steinkjer (i dag 30 minutter, men snart bare 20 minutter med bil) et enda bredere tilbud mht organiserte fritidsaktiviteter.
Se også Steinkjer kinoIngen artikler på denne siden. [no]