Du er her: Hjem | Idrett og kultur | Artikkel

Frivillig.no

Frivillig.no er en digital oppslagstavle for rekruttering av frivillige og ble lansert 5 desember 2015. Nettsiden drives av Frivillighet Norge med midler fra Kulturdepartementet og er et vesentlig verktøy i en kampanje for felleskap og økt sosial støtte som Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget midler til i perioden 2016-2018.
Link til lokal frivillighet i Verran kommune finner du her.