Du er her: Hjem > Artikkel

Fv. 720 - ny avkjørsel til Tjuin

Statens vegvesen melder at det er startet arbeid med bygging av ny avkjørsel til Tjuin og Nersanda som vist på tegningen og at arbeidet medfører noe redusert fremkommelighet og endret kjøremønster i tiden fremover.

Verran kommune er kjent med at det i forbindelse med pågående veiarbeid er noen utfordringer med framkommeligheten for de som bor på Nersanna. Vi har derfor bedt Vegvesenet om at det gjennomføres tiltak for å redusere ulempene. Det har bla resultert i at det er kjørt på finere masser og merket med kjegler. Entreprenøren har lovet å ha stort fokus på dette framover. Et tips for beboerne på Nersanna er å benytte overgangen (over FV 720) ved Ressemelva til/fra butikken.

Vi oppfordrer til fortsatt tålmodighet, for resultatet vil bli veldig bra for oss alle.

Kart Tjuin

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport