Du er her: Satsningsområder | Artikkel

Gården som pedagogisk ressurs (GPRS)

gården som pedagogisk ressurs
Stranda oppvekstsenter ligger i naturgitte omgivelser med kulturlandskap, sjø og fjell. Landbruk er hovednæring i lokalmiljøet. Gården som pedagogisk ressurs gir oss naturlig tilgang til en opplæringsarena som kombinerer naturmiljø, lokalsamfunn, tradisjoner og entreprenørskap. Noe av det viktigste for elevene er at opplæringen har et praktisk innhold. Vi lærer om kua ved å klappe den, gi den mat og melke den, og at halen kan gi oss utmerkede såler i støvlene.

Derfor samarbeider vi med en gård i gangavstand fra skolen for å skape denne læringsarenaen. Flere dager hvert skoleår er alle elevene i praktiske oppgaver på gården sammen med bonden og lærerne.
 
Vi arbeider etter et 4-årig rullerende program, slik at elevene skal få nye utfordringer hvert år. Elevene arbeider i små grupper der ingen kan sitte og se på; alle må ta i et tak og arbeide sammen for å få til et resultat. Dette skaper mestring. Vi gleder oss til hver ny arbeidsdag på gården, der det alltid er overraskelser rundt neste hjørne.
 
Arbeidsoppgavene på gården dekker et stort spekter:
  • fra jord til bord - maten vår
  • husdyra
  • ville dyr i og ved kulturlandskapet
  • formingsaktiviteter med naturmaterialer
  • fysisk aktivitet i arbeid og leik
  • gamle håndverkstradisjoner
Alt dette er i tillegg med i læreplanen L06.