Du er her: Hjem > Artikkel

Godt besøkt møte om kommunale veger

Komite for kommunale veger arrangerte informasjonsmøte på Verraparken 1. april 2009. Møtet var godt besøkt.

Ca 40 personer var møtt fram. Leder for komiteen Jostein Strand orienterte om komiteens arbeid og presenterte foreløpig vurdering av 37 veger. Enkelte av disse er vurdert til å være kommunale, mens andre anses å være private. Det presiseres at disse vegene er de der det anses å hefte usikkerhet om status.

Presentasjonen fra komiteens leder finner du her.

Eventuelle skriflige innspill/dokmentasjon til saken må leveres Verran kommune, Servicekontoret innen 19. april 2009. Dokumentene bes merket "Komite for kommunale veger".  

 

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport