Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Forurensing og miljø | Artikkel

Kommunens pålegg stadfestet av Fylkesmannen

Gruveområdet skal ryddes innen 01.01.2011

Gruvområdet 1  Etter klage fra firma Ing. K.Thidemann as har Fylkesmannen i Nord- Trøndelag stadfestet Verran kommunes pålegg om opprydding og innlevering av bilvrak til godkjent mottak. Endeling frist for opprydding er av Fylkesmannen fastsatt til 01.01.2011, og det er knyttet en tvangsmulkt på kr. 30.000 til fristen.

Hele vedtaksbrevet fra Fylkesmannen kan leses her.