Du er her: Hjem | Tjenester | Helse og omsorg

Helse og omsorghelsesenter skilt

 
Helse, rehabilitering og omsorgstjenestene i Verran er organisert i flere enheter. Henvendelser om våre tjenester gjøres gjennom Servicekontoret på
tlf 930 17 240 eller direkte til den enkelte driftsenhet.
 

Øyeblikkelig hjelp:
Ring AMK på medisinsk nødtelefon 113

Legevakt: 116117

Informasjon om de ulike tjenesteenhetene innen helse- og omsorgssektoren i Verran finner du ved å følge lenkene i venstre marg.

Kontakt personer eller enheter innen helse- og omsorgstjenestene


Nedenfor finner du ulike nyheter og artikler som vedrører helse- og omsorgssektoren.

 

 

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd. 

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord-Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.

Kreftkoordinator Inn-Trøndelag

Kreftkoordinator for kommune-samarbeidet er nå etablert ved DMS Inn-Trøndelag. Kreftsykepleier, Siv Anita Larsen og Spesialist i onkologisk fysioterapi, May-Britt Asp innehar stillingen. De skal i samarbeid med kommunene, utvikle tjenestetilbudet for kreftpasienter.

Vi er tilgjengelige man.-tors. Mob. 47 47 74 38.

Vi kan også nås på mail:

Siv.anita.larsen@steinkjer.kommune.no

May-Britt.asp@steinkjer.kommune.no

Rydd skapet – returner gammel medisin til apoteket

Hver dag skjer det uhell ved at barn får i seg medisiner de har funnet hjemme. – Mange slike uhell kan lett unngås hvis medisiner oppbevares sikkert og gammel medisin returneres til apoteket, sier Legemiddelverkets direktør Audun Hågå.

 

Hvor lite skal du finne deg i?

Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner Hvor lite skal du finne deg i? skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen.