Du er her: Hjem | Tjenester | Helse og omsorg

Helse og omsorghelsesenter skilt

 
Helse, rehabilitering og omsorgstjenestene i Verran er organisert i flere enheter. Henvendelser om våre tjenester gjøres gjennom Servicekontoret på
tlf 930 17 240 eller direkte til den enkelte driftsenhet.
 

Øyeblikkelig hjelp:
Ring AMK på medisinsk nødtelefon 113

Legevakt: 116117

Informasjon om de ulike tjenesteenhetene innen helse- og omsorgssektoren i Verran finner du ved å følge lenkene i venstre marg.

Kontakt personer eller enheter innen helse- og omsorgstjenestene


Nedenfor finner du ulike nyheter og artikler som vedrører helse- og omsorgssektoren.

 

 

Kreftomsorg: "Å komme hverandre i møte"

Temakveld 8. mai

Les mer her.

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd. 

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord-Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.

Kreftkoordinator Inn-Trøndelag

Kreftkoordinator for kommune-samarbeidet er nå etablert ved DMS Inn-Trøndelag. Kreftsykepleier, Siv Anita Larsen og Spesialist i onkologisk fysioterapi, May-Britt Asp innehar stillingen. De skal i samarbeid med kommunene, utvikle tjenestetilbudet for kreftpasienter.

Vi er tilgjengelige man.-tors. Mob. 47 47 74 38.

Vi kan også nås på mail:

Siv.anita.larsen@steinkjer.kommune.no

May-Britt.asp@steinkjer.kommune.no

Rydd skapet – returner gammel medisin til apoteket

Hver dag skjer det uhell ved at barn får i seg medisiner de har funnet hjemme. – Mange slike uhell kan lett unngås hvis medisiner oppbevares sikkert og gammel medisin returneres til apoteket, sier Legemiddelverkets direktør Audun Hågå.