Du er her: Hjem | Tjenester | Oppvekst og utdanning | Skoler | Artikkel

Helseoppfølging av elever

Elevers rett til oppfølging fra helsesøster, skolelege og tannlege.

Alle elevene i Verran kommune har tilbud om helseoppfølging gjennom helsesøster og skolelege. Helsesøster har faste kontortider på Malm og Folla skole, og er på Stranda oppvekstsenter etter behov.

Kommunen har skoletannlege med kontor på Malm og Follafoss. Omfanget av tilbudet gis av tannlegen.